Welkom bij de Stichting Loterijverlies.nl

De Stichting Loterijverlies.nl is opgericht op 3 juli 2008. Het doel van de Stichting is het in en buiten rechte behartigen van de belangen van gedupeerden van de staatsloterij en het verrichten alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een driemanschap, ieder met gelijke bevoegdheden. Het gerechtshof te Amsterdam heeft op 12 maart 2019 bepaalt dat de beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 juni 2017 kan worden bekrachtigd. Dit betrof twee bestuurders. De later toegetreden derde bestuurder is eveneens rechtsgeldig benoemd. Het bestuur wordt niet voor haar werkzaamheden betaald. Ingeval het bestuur van mening is dat zij een bepaalde deskundigheid mist, zal zij deze deskundigheid inhuren.

Deelnemersraad

Er is in 2017 een aanzet voor een Deelnemersraad gegeven. Deze is nog niet gevormd en heeft ook daarom nog niet als zodanig gefunctioneerd. Het bestuur is van mening dat een Ledenraad een nuttig adviesorgaan kan zijn en streeft naar het instellen ervan. Wel is een verdere invulling van de Ledenraad pas mogelijk nadat er (o.a. geldelijke) middelen beschikbaar zijn.

Stand van zaken

De Stichting Loterijverlies.nl heeft op dit moment geen administratie, geen bankrekening en geen advocaat. Het bestuur is voornemens om na inschrijving bij de Kamer van Koophandel zich in te spannen om middelen en bijstand te krijgen zodat zij zich aan haar taak kan wijden.

Status

U vind de gerechtelijke uitspraken en de laatste nieuwsfeiten in het status overzicht.

Lezen

Contact / Inschrijving

U kan ons eenvoudig contacteren en/of inschrijven via het formulier op onze website.

Contacteer ons
U vindt op de statuspagina het laatste nieuws,
de juridische geschiedenis in het kort en links
naar diverse juridische uitspraken.
Status bekijken Contacteer ons