Welkom bij de Stichting Loterijverlies.nl

De Stichting Loterijverlies.nl is opgericht op 3 juli 2008. Het doel van de Stichting is het in en buiten rechte behartigen van de belangen van gedupeerden van de staatsloterij en het verrichten alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een driemanschap, ieder met gelijke bevoegdheden. Het gerechtshof te Amsterdam heeft op 12 maart 2019 bepaalt dat de beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 juni 2017 kan worden bekrachtigd. Dit betrof twee bestuurders. Door omstandigheden zijn deze 2 bestuurders in maart 2020 afgetreden en vervangen door 2 nieuwe bestuursleden. Over het aftreden kunt u meer lezen op de statuspagina.

De later toegetreden derde bestuurder is eveneens rechtsgeldig benoemd. Het bestuur wordt niet voor haar werkzaamheden betaald. Ingeval het bestuur van mening is dat zij een bepaalde deskundigheid mist, zal zij deze deskundigheid inhuren.

Raad van Toezicht

Het bestuur is voornemens binnen afzienbare tijd een onafhankelijke Raad van Toezicht te installeren. Er is in 2017 een aanzet gegeven voor de instelling van een Deelnemersraad. Hoewel een Deelnemersraad ook van nut kan zijn, is het stichtingsbestuur van mening dat met een onafhankelijke Raad van Toezicht de controle van de stichting beter gewaarborgd is en er ook - indien nodig - sneller overleg en afstemming mogelijk is.

Nieuwsberichten

De Stichting Loterijverlies.nl heeft op dit moment een zeer beperkte administratie, inmiddels wel een bankrekening en werkt aan een overeenkomst met een advocaat. Het bestuur is op dit moment ook actief om middelen en bijstand te krijgen zodat zij zich aan haar taak kan wijden. In het status overzicht staat meer informatie. Daar vind u ook de gerechtelijke uitspraken, de laatste nieuwsfeiten en antwoorden op vragen.

Lezen

Contact / Inschrijving

U kunt ons eenvoudig contacteren en/of inschrijven via het formulier op onze website.

U kunt uw aansluiting bij onze stichting daar ook bevestigen door uw gegevens in te vullen. In het geval u al eerder via het contactformulier een vraag heeft gesteld of heeft gereageerd, dan is deze bevestiging niet nodig. Alvast dank voor uw hulp.

Contacteer ons
U vindt op de statuspagina het laatste nieuws,
de juridische geschiedenis in het kort en links
naar diverse juridische uitspraken.
Status bekijken Contacteer ons