Welkom bij de Stichting Loterijverlies.nl

De Stichting Loterijverlies.nl is opgericht op 3 juli 2008. Het doel van de Stichting is het in en buiten rechte behartigen van de belangen van gedupeerden van de staatsloterij en het verrichten alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een driemanschap, ieder met gelijke bevoegdheden. Het gerechtshof te Amsterdam heeft pas op 12 maart 2019 bepaalt dat de beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 juni 2017 kan worden bekrachtigd. Dit betrof twee bestuurders die samen een derde bestuurder hebben gevonden.

De later toegetreden derde bestuurder is eveneens rechtsgeldig benoemd. Het bestuur wordt niet voor haar werkzaamheden betaald. Ingeval het bestuur van mening is dat zij een bepaalde deskundigheid mist, zal zij deze deskundigheid inhuren.

Raad van Toezicht

Het bestuur is voornemens een onafhankelijke Raad van Toezicht te installeren. Omdat hiervoor een aanpassing van de statuten nodig is, is hier een aanvang in gemaakt.

Nieuwsberichten

De Stichting Loterijverlies.nl heeft op dit moment een zeer beperkte administratie, nog geen bankrekening en werkt aan een overeenkomst met een advocaat. Het bestuur is op dit moment ook actief om met name financiële middelen en bijstand te krijgen zodat zij zich aan haar taak kan wijden. "

In het status overzicht staat meer informatie. Daar vind u ook de gerechtelijke uitspraken, de laatste nieuwsfeiten en antwoorden op vragen.

Lezen

Contact/bevestigen inschrijving

U kunt ons eenvoudig contacteren en/of inschrijven via het formulier op onze website.

U kunt uw aansluiting bij onze stichting daar ook bevestigen door uw gegevens in te vullen. U ontvangt altijd een reactie; zie ook bij "Contactgegevens ingevuld?

In het geval u al eerder via het contactformulier een vraag heeft gesteld of heeft gereageerd, dan is deze bevestiging niet nodig. Alvast dank voor uw hulp.

Contacteer ons
U vindt op de statuspagina het laatste nieuws,
de juridische geschiedenis in het kort en links
naar diverse juridische uitspraken.
Status bekijken Contacteer ons