Status

Omdat het gevoel bestaat dat veel mensen door de vele processen van Loterijverlies BV en de Stichting Loterijverlies.nl door de bomen het bos niet meer zien, geven wij u een overzicht op deze webpagina.

Deze pagina is bedoeld om u op hoofdlijnen en in tijdsvolgorde te informeren over de gevoerde rechtszaken. Er is steeds een link naar de officiële uitspraak als u meer wilt weten of lezen. Ook staan er toelichtingen met soms onze visie.

2015: De uitspraak van de Hoge Raad

Die uitspraak vormt de basis van de claim van de Stichting Loterijverlies.nl voor misleiding van de Staatsloterij bij het verkopen van staatsloten in de periode van 2000 tot 2008. De HR bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van het Gerechtshof op 28 mei 2013.

2016: bestuur Stichting Loterijverlies.nl

Een aantal mensen stelden begin 2016 gezamenlijk dat het toenmalige bestuur van de Stichting niet handelde in het belang van de Stichting. Daarom is er een verzoek ingediend bij de rechtbank om het bestuur te schorsen en een andere bestuurder aan te wijzen. Dat is gebeurd op 30 juni 2016 met de aanwijzing van een tijdelijke bestuurder.

2016 / 2017: Beroep tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder

Tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder van de Stichting Loterijverlies.nl werd hoger beroep ingesteld. Ook werd hoger beroep aangetekend tegen de door de rechter gegeven opdracht aan de tijdelijke bestuurder om onderzoek te doen naar de aard en omvang van een aantal financiƫle transacties van de Stichting. Op 31 januari 2017 is daar uitspraak over gedaan.

2016: De (oude) bestuurder van de Stichting gaat in hoger beroep

De (oude) bestuurder van de Stichting gaat in hoger beroep en doet ook twee wrakingsverzoeken. Wraking is een procedure bij een rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter of de rechterlijke instantie te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak. Op 4 november en 13 december 2016 komen er uitspraken over die wrakingsverzoeken.

2017: Op 8 juni 2017 worden 2 bestuurders aangewezen

Op 8 juni 2017 treedt de tijdelijke bestuurder af en worden door de rechtbank Noord-Holland 2 andere bestuurders aangewezen. De 2 bestuurders zijn voorgedragen door beide partijen. Deze 2 moeten samen een 3e bestuurder zoeken. Kort voor het verstrijken van de wettelijke termijn, wordt er door de (oude) bestuurder hoger beroep ingesteld.

2019: Benoeming bestuur blijft in stand en 3e bestuurslid wordt voorgedragen

De 3e bestuurder wordt gevonden en door de 2 bestuursleden voorgedragen en dit wordt ook gemeld richting het Gerechtshof in Amsterdam waar het hoger beroep dient. Na 5 keer uitstel (vanaf september 2018) is op 19 maart 2019 de gevraagde uitspraak. De benoeming van de 2 bestuursleden wordt in stand gelaten, de uitspraak van 8 juni 2017 wordt bekrachtigd en 'bij voorraad beslist'. Direct daarna is de 3e bestuurder benoemd.

2017: Conservatoir beslag op vermogen Staatsloterij in verband met claim Loterijverlies

In maart 2017 was de Staatsloterij bezig samen te gaan met andere loterij- en kansspelbedrijven en daarbij zou (zo was de redenatie) er worden geprobeerd om de kans te verkleinen dat de claim uiteindelijk zou (kunnen) worden uitbetaald. Loterijverlies B.V. heeft deze rechtszaak (kort geding) ingediend. De Stichting is hier niet bij betrokken geweest. Het kort geding wordt door Loterijverlies B.V. verloren.