2020: Beslag op tegoeden Loterijverlies B.V.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Loterijverlies B.V., aanverwante rechtspersonen dan wel diens enig aandeelhouder, heeft het Openbaar Ministerie in 2018 beslag gelegd op de (buitenlandse) banktegoeden en op de auto van de verdachte(n). De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit beslag terecht is.

Basis voor de inbeslagneming was de verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, verduistering, valsheid in geschrifte en opzettelijk witwassen. De door de rechtbank aangelegde maatstaf (wettelijke gronden voor het continueren van de beslaglegging) zijn rechtmatig. Om die reden blijft het beslag gehandhaafd. De gehele uitspraak kunt u vinden deze link. Via Google zoeken kan ook: ECLI:NL:HR:2020:324 en ECLI:NL:PHR:2020:11.


Onze toelichting

Het is onduidelijk wanneer de strafzaak voor de rechter wordt gebracht. Gezien de start van het onderzoek (zomer 2018) en de eisen die artikel 6 van het Verdrag van de Rechten van de Mens met zich meebrengt, verwacht Stichting Loterijverlies dat nog dit jaar de eerste strafzitting zal plaatsvinden. Tenzij de Corona crisis ook deze rechtszaak gaat vertragen.