2021: BELANGRIJK

Let op: lees e-mails van Loterijverlies B.V. goed door! Weet wat "cederen" betekent.

Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat men niet goed weet wat het woord "cederen" betekent.
In de ontvangen e-mails staat de volgende tekst:

Geachte heer (mevrouw),

Bedankt voor uw bericht. Wilt u niet meer deelnemen?
U kunt cederen via onderstaande link:
https://www.loterijverlies.nl/cederen?i= (nr) & (code)

Het cederen betekent dat u uw rechten op een vergoeding van de Staatsloterij overdraagt aan Loterijverlies B.V. De B.V. neemt dus uw plaats in. U krijgt dan niets meer, maar de B.V. gaat uw schade wel bij de Staatsloterij proberen te verhalen. Door het afgeven van deze cessie kunt u zich ook niet meer door Stichting Loterijverlies.nl laten vertegenwoordigen. Wees dus attent wat u doet als u de gegeven link in de e-mail aanklikt!