2016: bestuur Stichting Loterijverlies.nl

Een aantal mensen stelden begin 2016 gezamenlijk dat het toenmalige bestuur van de Stichting (i.c. de heer Roet) niet handelde in het belang van de Stichting. Daarom is er een verzoek ingediend bij de rechtbank om het bestuur te schorsen en een andere bestuurder aan te wijzen. Dat is gebeurd op 30 juni 2016 met de aanwijzing van een tijdelijke bestuurder.

Verzoek tot ontslag van de bestuurder van Stichting Loterijverlies. De rechtbank houdt het onderzoek aan, schorst de bestuurder en benoemt voor de duur van de behandeling van het ontslagverzoek een tijdelijk bestuurder.

Aan de tijdelijke bestuurder wordt verzocht onderzoek te doen naar aard en omvang van een aantal financiële transacties van de Stichting. Deze tijdelijke bestuurder heeft in een brief van 19 augustus 2016 zijn (administratieve en financiële) bevindingen opgeschreven. De belangrijkste conclusie is dat de Stichting geen administratie en geen financiële middelen heeft en Loterijverlies B.V. ondanks herhaaldelijke verzoeken geen informatie wenst te delen.

Onze toelichting

Nadat op 30 januari 2015 de Hoge Raad de belangrijke uitspraak heeft gedaan, is er (naar onze mening) te kort geprobeerd om met de Staatsloterij in gesprek te gaan en te blijven over een passende schadevergoeding.