2021 (mei) Nieuws en enquĂȘte

Op 14 april 2021 vond de eerste zitting plaats van de strafzaak die het Openbaar Ministerie heeft gestart tegen de heer Roet als verdachte. De heer Roet is de oprichter van de Stichting en tot 2016 ook (enig) bestuurslid. De Stichting heeft zich als slachtoffer in deze zaak gevoegd.

De zitting bij de Rechtbank Zwolle betrof een zogeheten “regiezitting”. Dan wordt er tijdens de rechtszaak bepaald of er (nieuwe) getuigen mogen worden verhoord tijdens de nog komende “inhoudelijke zitting”. Ook kunnen door het Openbaar Ministerie of de verdachte nog andere onderzoekwensen worden voorgesteld.

Voordat de rechtbank de wensen van het Openbaar Ministerie en de heer Roet ging bespreken, discussieerde de voorzitter van de rechtbank met de heer Roet over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen: nog geen schikking met de Staatsloterij, veel lopende rechtszaken, de huidige strafzaak, en geen enkel zicht op afdoening van de claim tegen de Staatsloterij.

Gezien het verloop van die discussie, waarbij de voorzitter van de rechtbank ook de aanwezige advocaat van de Staatsloterij en de voorzitter van het Bestuur van de Stichting Loterijverlies.nl het woord gaf, heeft de rechtbank uiteindelijk geconcludeerd dat via het strafrechtelijk traject onderhandelingen tussen de heer Roet, de Staatsloterij en de Stichting, niet zinvol wordt geacht. De rechtbank kwam tot deze conclusie niet alleen door de houding van de heer Roet, maar ook door het standpunt van de Staatsloterij die eerst de Hoge Raad uitspraak wil afwachten (zie commentaar onder).

Uiteindelijk werd door de rechtbank geoordeeld dat er later, bij de inhoudelijke zitting (waarschijnlijk in september 2021) nog extra getuigen gaan worden gehoord. Het verzoek van de Staatsloterij tot inzage in het volledige procesdossier werd niet door de rechtbank toegestaan.

Na de zomer, zoals nu naar verwachting in september 2021, zal de inhoudelijke zitting worden gevoerd. Voor die zitting zijn twee volle dagen gepland. Zo kort mogelijk na die inhoudelijke zittingen trachten wij een verslag op deze website te plaatsen.

Commentaar van de (voorzitter van de) Stichting Loterijverlies:

De heer Roet had in deze regiezitting opnieuw alle kansen om een eerste stap te zetten richting een schikkingstraject met de Staatsloterij en met de Stichting Loterijverlies.nl.  Gezien de aard van de discussie en de houding van de heer Roet, heeft de rechtbank afgezien van het voorstellen van een onderhandelingstraject met de betrokken partijen.

Daarbij speelt ook een rol dat ook de Staatsloterij niet open lijkt te staan voor overleg: zij wachten liever eerst het oordeel van de Hoge Raad af op de beslissing van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, waarbij was geoordeeld dat een individuele deelnemer recht had op teruggave van het destijds betaalde bedrag aan staatsloten minus de daarmee behaalde prijzen. Dit Hoge Raad oordeel wordt eind 2021, begin 2022 verwacht. Dat oordeel komt dus ná de uitspraak van de strafzaak tegen de heer Roet.

Het standpunt van het bestuur van de Stichting is overigens óók dat wij voor elk overleg open staan als dit een goede en daadwerkelijke start kan zijn van een proces waarin eindelijk kan worden toegekomen aan (een discussie over) het toekennen van een schadebedrag aan de mensen die in de periode 2000-2007 zijn misleid door de Staatsloterij.

Verzoek aan u

Er zal zoals de zaken er nu voor staan voorlopig en vooralsnog geen overleg plaatsvinden tussen de partijen. Als dat er wel ooit van gaat komen, dan zal één van de onderwerpen zeker zijn hoe hoog de schadevergoeding zou kunnen (c.q. moeten) zijn om tot een schikking of compromis te komen met de Staatsloterij.

Wij zouden graag uw mening horen wat u als schikkingsbedrag redelijk zou vinden. Daartoe hebben wij een kleine enquête uitgezet. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Na verwerking van de gegevens, ontvangen de mensen die hebben gereageerd, ook de uitslag. De ingezonden antwoorden worden direct aansluitend vernietigd.

De laatste dag van het kunnen inzenden van de antwoorden is maandag 14 juni 2021.

Geregistreerde deelnemers

Wanneer u zich reeds heeft geregistreerd via onze website, dan heeft u een e-mail ontvangen met de enquêtevragen.

Wanneer u zich wel heeft geregistreerd maar géén e-mail heeft ontvangen, dan kan dit 2 dingen betekenen:

  1. u heeft bij uw registratie (of later) ook  aangegeven dat u heeft meegedaan aan de in 2017 gehouden speciale trekking van de Staatloterij (ook wel ‘goedmakersloterij’ genoemd);
  2. het bericht is in uw spam-box terecht gekomen (dit komt bij onze e-mails naar hotmail-adressen helaas regelmatig voor).

Niet geregistreerde deelnemers

Wanneer u zich nog niet heeft gemeld via onze contactpagina op de website, dan verzoeken wij u dat te doen. Als u ook wenst dat wij uw mening en antwoorden meenemen in de enquête, dan verzoeken wij u dit bij uw aanmelding aan te geven met de woorden “ik wil meedoen aan de enquête”. Dit kan uiterlijk tot en met maandag 14 juni 2021.