2022: Wederom bedelbrief Loterijverlies BV

Vanaf medio februari 2022 ontvangen wij weer veel aanmeldingen en vragen. De oorzaak is een nieuwe brief van Loterijverlies B.V. Weet wat u doet als u betaalt of "niet meer wenst deel te nemen".

Het is ons niet bekend welke mensen (leden) precies een brief hebben ontvangen. Wij gaan hierna uit van een brief waarvan wij de inhoud wel kennen. De brief is dus niet afkomstig van de Stichting Loterijverlies.nl, maar van Loterijverlies BV. De heer Roet is de (enige) persoon achter Loterijverlies B.V.  Zoals ook elders op deze is aangegeven, is de Stichting niet meer verbonden aan Loterijverlies BV.

In de strafzaak tegen de heer Roet, die geleid heeft tot een vonnis van 27 december 2021, is bepaald dat de heer Roet valsheid in geschrifte heeft gepleegd en als gevolg daarvan, geld heeft witgewassen. Dat geld betrof in elk geval een deel van het ingelegde geld van de deelnemers aan de claim tegen de Staatsloterij.

In de eerder bedoelde brief wordt melding gemaakt dat er een procedure voor u aangevangen wordt bij de rechtbank. U bent op geen enkele wijze verplicht tot betaling van het door de steller van de brief (Loterijverlies BV) verzochte bedrag. Welk bedrag dan ook. De geldsom die u destijds als eerste heeft ingelegd is voldoende.

Voorts wordt mogelijk aan het einde van de brief gesteld dat u kunt uitschrijven. Als Stichting zijn wij van mening dat het hier gaat om misleiding: uit de tekst wordt niet duidelijk dat u uitschrijft, integendeel: het enige wat uw "uitschrijving' tot gevolg heeft, is dat u uw vordering (tegen de Staatsloterij) cedeert (overgeeft) aan Loterijverlies BV. Wij vinden het onverstandig hieraan mee te werken.

Samengevat: u hoeft niet te reageren op de brief van Loterijverlies BV. Noch met betaling, noch met "uitschrijving". Meer informatie is overigens ook op onze website te vinden (bij Vraag en Antwoord).