2016 / 2017: Beroep tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder

Tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder van de Stichting Loterijverlies.nl werd hoger beroep ingesteld. Ook werd hoger beroep aangetekend tegen de door de rechter gegeven opdracht aan de tijdelijke bestuurder om onderzoek te doen naar de aard en omvang van een aantal financiƫle transacties van de Stichting. Op 31 januari 2017 is daar uitspraak over gedaan.

ECLI:NL:GHAMS:2017:210

Hoger beroep van voorlopige voorziening tot schorsing van de (oude) bestuurder en de benoeming van een onafhankelijke tijdelijke bestuurder. Taak bestuurder van stichting ter behartiging van een collectief belang en ter uitvoering van een collectieve actie volgens artikel 3:305a BW.

Omvat die taak tevens het houden van toezicht op het financieel beheer door het bestuur van de vennootschap die de collectieve actie financiert? Feitelijke beoordeling van vermoeden van met de statuten van de vennootschap strijdig financieel beheer.

Onze toelichting

Voor zover kon worden nagegaan heeft de Stichting geen eigen bankrekening gehad en ook is er geen eigen aparte administratie gevoerd. Een onderzoek naar de besteding van het (voor de collectieve actie ingelegde) geld, kan alleen als het oude bestuur daar opening van zaken over geeft. De tijdelijke bestuurder en het huidige bestuur hebben meerdere pogingen ondernomen om hier duidelijkheid over te krijgen, maar dat is nog onvoldoende gelukt.