2017: Op 8 juni 2017 worden 2 bestuurders aangewezen

Op 8 juni 2017 treedt de tijdelijke bestuurder af en worden door de rechtbank Noord-Holland 2 andere bestuurders aangewezen. De 2 bestuurders zijn voorgedragen door beide partijen. Deze 2 moeten samen een 3e bestuurder zoeken. Kort voor het verstrijken van de wettelijke termijn, wordt er door de (oude) bestuurder hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:RBNHO:2017:4695

Beide partijen hebben over en weer bezwaar gemaakt tegen benoeming van enige kandidaat van de andere partij, kort samengevat uit vrees voor vooringenomenheid in een of andere richting.

De rechtbank vindt het een taak en verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting om tegen deze vrees voldoende garanties te geven. Deze taak is bedoeld voor het verleden en de toekomst.

Op 31 januari 2017 stelde het Gerechtshof te Amsterdam al in de gedane uitspraak het volgende (punt 3.15):

"(…)rust, mede met het oog op de continuïteit van haar belangenbehartiging, op haar [lees: Stichting Loterijverlies] de statutaire taak er voor te waken dat het bestuur van Loterijverlies B.V. zich niet schuldig maakt aan financieel wanbeheer en daartegen op te treden indien daarvan (mogelijk) sprake is.

Die waakzaamheid mag temeer van (…) bestuurder [rechtbank: van Stichting Loterijverlies] worden verwacht omdat niet gebleken is dat Loterijverlies B.V. over andere inkomsten beschikt dan het van de deelnemers ontvangen inschrijfgeld en de omvang van de door Loterijverlies B.V. gemaakte kosten van invloed zal zijn op zowel de mogelijkheid om met de Staatsloterij een schikking te treffen als op de hoogte van het bedrag dat in het kader van een zodanige schikking aan de gedupeerden ten goede zou komen.

De rechtbank heeft dan ook terecht beslist dat (…) bestuurder van Stichting Loterijverlies er op dient toe te zien dat financiële transacties uitsluitend plaatsvinden in het kader van de behartiging van de belangen van de gedupeerden/deelnemers en dient waar dat mogelijk niet het geval is, daartegen op te treden."

Onze toelichting

De 2 benoemde bestuursleden zijn het eens met deze uitspraak, maar de rechters doen deze uitspraak om hun moverende redenen zonder de toevoeging "bij voorraad beslist". Indien wel bij voorraad was beslist, had de rechtbank mandaat gegeven voor de nodige handelingen van het bestuur waaronder inschrijven van de bestuursleden in de registers van de Kamer van Koophandel. Nu was dat niet mogelijk en is ook hoger beroep ingesteld. Hoewel de weg voor een hoger beroep altijd wel open staat, was er naar alle waarschijnlijkheid een behoorlijk minder lange vertraging opgetreden.