2019: Benoeming bestuur blijft in stand en 3e bestuurslid wordt voorgedragen

De 3e bestuurder wordt gevonden en door de 2 bestuursleden voorgedragen en dit wordt ook gemeld richting het Gerechtshof in Amsterdam waar het hoger beroep dient. Na 5 keer uitstel (vanaf september 2018) is op 19 maart 2019 de gevraagde uitspraak. De benoeming van de 2 bestuursleden wordt in stand gelaten, de uitspraak van 8 juni 2017 wordt bekrachtigd en 'bij voorraad beslist'. Direct daarna is de 3e bestuurder benoemd.

ECLI:NL:GHAMS:2019:802

Deze zaak gaat over de zeggenschap over claimstichting in verband met procedure tegen organisator van de Staatsloterij. De benoeming van twee nieuwe bestuurders door de rechtbank wordt in hoger beroep in stand gelaten.

De bezwaren van de oprichter claimstichting daartegen en tegen de rechtsgang bij de rechtbank is ongegrond geoordeeld. Er is geen overtreding van bevoegdheid of andere rechtsregel bij deze benoemingen.

Onze toelichting

De 2 bestuursleden zijn tevreden met de uitspraak, maar hadden die uiteraard graag eerder gehad. Ook zien wij hier een bevestiging in dat wij op de goede weg zijn.

Tenslotte: de 2 bestuursleden hebben bijna 2 jaar gewacht op een bevestiging van hun benoeming. Sinds 19 maart 2019 kunnen er stappen gezet worden omdat er nu ook een 3e bestuurslid is benoemd.