Status

Omdat het gevoel bestaat dat veel mensen door de vele processen van Loterijverlies BV en de Stichting Loterijverlies.nl door de bomen het bos niet meer zien, geven wij u een overzicht op deze webpagina.

Deze pagina is bedoeld om u op hoofdlijnen en in tijdsvolgorde te informeren over de gevoerde rechtszaken. Er is steeds een link naar de officiële uitspraak als u meer wilt weten of lezen. Ook staan er toelichtingen met soms onze visie.

Voor de juiste tijdsvolgorde is het logisch om onderaan deze pagina te beginnen en zo (per nieuwsitem) naar boven door te lezen.

 

2022: Nieuwsbrieven Loterijverlies BV

Na elke nieuwe nieuwsbrief van Loterijverlies B.V., ontvangen wij veel reacties van mensen. Vaak met een bevestiging van hun deelname bij onze Stichting Loterijverlies.nl.

Ook worden geregeld vragen gesteld over de inhoud van de betreffende nieuwsbrief die wij meestal wel kunnen verduidelijken.

Tenslotte wordt ook geregeld gevraagd hoe zijn hun deelname bij Loterijverlies B.V. kunnen beƫindigen. Over dit laatste is het goed het volgende te weten.

2022: Wederom bedelbrief Loterijverlies BV

Vanaf medio februari 2022 ontvangen wij weer veel aanmeldingen en vragen. De oorzaak is een nieuwe brief van Loterijverlies B.V. Weet wat u doet als u betaalt of "niet meer wenst deel te nemen".

2021 (mei, november, december): zitting strafzaak

Op 14 april 2021 vond de eerste zitting plaats van de strafzaak die het Openbaar Ministerie heeft gestart tegen de heer Roet als verdachte. De heer Roet is de oprichter van de Stichting en tot 2016 ook (enig) bestuurslid. De Stichting heeft zich als slachtoffer in deze zaak gevoegd.

Op 22 en 24 november is er een vervolg gekomen op deze strafzaak bij de Rechtbank in Zwolle. U heeft hier in de landelijke pers kennis van kunnen nemen.

Op 27 december is uitspraak gedaan.

2021: contactgegevens ingevuld?

Als u uw naam- en adresgegevens op onze contactpagina achterlaat, dan ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging daarvan. Leest u alstublieft dit bericht hieronder ook; het bevat waardevolle informatie.

2021: vraag en antwoord

Regelmatig ontvangen wij vragen. Die proberen wij zo goed en persoonlijk mogelijk te beantwoorden. Omdat sommige vragen regelmatig terugkeren, staan hieronder de meest gestelde en ons antwoord daarop.

2021: Berichtgeving Loterijverlies BV en Boeder Incasso

Via meerdere bronnen bereiken ons berichten dat er voor ongeveer 10 mensen bij verschillende rechtbanken procedures zijn gestart door of via Loterijverlies B.V.. Dit is gedaan voor mensen die, al dan niet bewust, op de website van Loterijverlies B.V. de 2 codes hebben ingevuld zoals die in een brief of e-mail van Loterijverlies B.V. vermeld stonden.

Deze berichtgeving, soms via een nieuwsbrief van Loterijverlies BV dan wel bij separaat bericht van het Incasso bureau Boeder, behoeft enige nuancering en er staan enkele onjuistheden in.

2021: Weet wat "cederen" betekent!

BELANGRIJK: Let op: lees e-mails van Loterijverlies B.V. goed door! Met een cessie doe je afstand van je rechten!

2020: e-mails met codes

Via meerdere bronnen (deelnemers) bereiken ons berichten dat er e-mails worden ontvangen van Loterijverlies B.V. met daarin codes om de inschrijving te bevestigen. Let op: het gebruik van de codes is ook het afgeven van een machtiging. Deze e-mails zijn niet afkomstig van de Stichting Loterijverlies!

2020: procesfinanciering

Het bestuur van de Stichting Loterijverlies.nl heeft de afgelopen maanden onderhandeld met de heer Roet van Loterijverlies BV, teneinde procesfinanciering te verkrijgen voor het voeren van een proces tegen de Staatsloterij.

Helaas zijn de onderhandelingen gestaakt wegens te grote verschillen van inzicht. Zodra daartoe de mogelijkheden zijn, zal een nieuwe marsroute worden bepaald en hierbij zullen gesprekken gaan plaatsvinden met andere procesfinanciers.

2020: e-mails van 5 oktober

Via verschillende personen bereiken ons berichten dat zij een e-mail hebben ontvangen om bepaalde gegevens te bevestigen (zoals voor- en achternaam). Deze e-mails zijn niet van de Stichting Loterijverlies afkomstig.

2020: Nieuwe brief Loterijverlies BV

U heeft mogelijk een brief ontvangen van Loterijverlies BV. Het doel van de brief is dat de BV u zou mogen vertegenwoordigen in het juridisch proces tegen de Staatsloterij. In verscheidene gerechtelijke uitspraken in 2019 is Loterijverlies BV niet ontvankelijk verklaard door de rechters.

2020: Ontwikkelingen

In de laatste week van mei heeft een deel van de deelnemers aan de gezamenlijke Loterijverlies claim een mail ontvangen waarin zij verzocht worden hun identiteitsgegevens te controleren en te bevestigen. Deze mail is niet afkomstig van de Stichting Loterijverlies. De gegevens van de deelnemers bevinden zich namelijk al bij de Staatsloterij en bij Loterijverlies BV.

2020: Belangrijke nieuwe uitspraak

De Staatsloterij moet een oud-deelnemer het aankoopbedrag van een aantal loten terugbetalen vanwege misleidende reclames, zo meldt het Gerechtshof in Den Bosch.

2020: Beslag op tegoeden Loterijverlies B.V.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Loterijverlies B.V., aanverwante rechtspersonen dan wel diens enig aandeelhouder, heeft het Openbaar Ministerie in 2018 beslag gelegd op de (buitenlandse) banktegoeden en op de auto van de verdachte(n). De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit beslag terecht is.

2020: Aftreden 2 bestuursleden

Door persoonlijke omstandigheden zijn 2 bestuurders helaas afgetreden. Hieronder treft u de toelichting daarop aan.

2019: Belangrijk bericht Loterijverlies.nl B.V.

Door Loterijverlies.nl B.V. is een e-mail gestuurd met het verzoek om de B.V. te machtigen om namens u verder te kunnen procederen.

2019: Benoeming bestuur blijft in stand en 3e bestuurslid wordt voorgedragen

De 3e bestuurder wordt gevonden en door de 2 bestuursleden voorgedragen en dit wordt ook gemeld richting het Gerechtshof in Amsterdam waar het hoger beroep dient. Na 5 keer uitstel (vanaf september 2018) is op 19 maart 2019 de gevraagde uitspraak. De benoeming van de 2 bestuursleden wordt in stand gelaten, de uitspraak van 8 juni 2017 wordt bekrachtigd en 'bij voorraad beslist'. Direct daarna is de 3e bestuurder benoemd.

2017: Op 8 juni 2017 worden 2 bestuurders aangewezen

Op 8 juni 2017 treedt de tijdelijke bestuurder af en worden door de rechtbank Noord-Holland 2 andere bestuurders aangewezen. De 2 bestuurders zijn voorgedragen door beide partijen. Deze 2 moeten samen een 3e bestuurder zoeken. Kort voor het verstrijken van de wettelijke termijn, wordt er door de (oude) bestuurder hoger beroep ingesteld.

2017: Conservatoir beslag op vermogen Staatsloterij in verband met claim Loterijverlies

In maart 2017 was de Staatsloterij bezig samen te gaan met andere loterij- en kansspelbedrijven en daarbij zou (zo was de redenatie) er worden geprobeerd om de kans te verkleinen dat de claim uiteindelijk zou (kunnen) worden uitbetaald. Loterijverlies B.V. heeft deze rechtszaak (kort geding) ingediend. De Stichting is hier niet bij betrokken geweest. Het kort geding wordt door Loterijverlies B.V. verloren.

2016 / 2017: Beroep tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder

Tegen de benoeming van de tijdelijke bestuurder van de Stichting Loterijverlies.nl werd hoger beroep ingesteld. Ook werd hoger beroep aangetekend tegen de door de rechter gegeven opdracht aan de tijdelijke bestuurder om onderzoek te doen naar de aard en omvang van een aantal financiƫle transacties van de Stichting. Op 31 januari 2017 is daar uitspraak over gedaan.

2016: De (oude) bestuurder van de Stichting gaat in hoger beroep

De (oude) bestuurder van de Stichting gaat in hoger beroep en doet ook twee wrakingsverzoeken. Wraking is een procedure bij een rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter of de rechterlijke instantie te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak. Op 4 november en 13 december 2016 komen er uitspraken over die wrakingsverzoeken.

2016: bestuur Stichting Loterijverlies.nl

Een aantal mensen stelden begin 2016 gezamenlijk dat het toenmalige bestuur van de Stichting (i.c. de heer Roet) niet handelde in het belang van de Stichting. Daarom is er een verzoek ingediend bij de rechtbank om het bestuur te schorsen en een andere bestuurder aan te wijzen. Dat is gebeurd op 30 juni 2016 met de aanwijzing van een tijdelijke bestuurder.

2015: De uitspraak van de Hoge Raad

Die uitspraak vormt de basis van de claim van de Stichting Loterijverlies.nl voor misleiding van de Staatsloterij bij het verkopen van staatsloten in de periode van 2000 tot 2008. De HR bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van het Gerechtshof op 28 mei 2013.