2021: vraag en antwoord

Regelmatig ontvangen wij vragen. Die proberen wij zo goed en persoonlijk mogelijk te beantwoorden. Omdat sommige vragen regelmatig terugkeren, staan hieronder de meest gestelde en ons antwoord daarop.

Vraag 1 (Goedmakerstrekking in 2017)

Ik heb via de Stichting Staatsloteriijschadeclaim meegedaan aan de bijzondere 'goedmakerstrekking' van de Staatsloterij op 3 april 2017. Als de Stichting Loterijverlies een beter resultaat bereikt, wat zijn dan mijn rechten?

Antwoord op vraag 1
Ten aanzien van de vraag, in hoeverre een deelnemer aan Stichting Loterijverlies aanspraak kan maken op enige vergoeding, als hij of zij heeft deelgenomen aan de bijzondere trekking van de Staatsloterij op 27 mei 2017, is onze visie als volgt.

Op 3 april 2017 zijn de Staatsloterij en de – van de Stichting Loterijverlies losstaande – Stichting Staatsloterijschadeclaim  een overeenkomst aangegaan. Hierbij is overeengekomen dat de Staatsloterij voor alle deelnemers die in de periode 2000-2008 (waarin door de HR misleiding is bewezen) een Bijzondere trekking zou organiseren. Als iemand aan die Bijzondere trekking heeft deelgenomen, heeft die persoon ook ingestemd met de door de Staatsloterij opgenomen voorwaarden. Die houden in dit kader in dat die deelnemer geen verdere schadevergoedingsactie tegen de Staatsloterij opstart of laat opstarten.

Loterijverlies BV heeft zich wat betreft die Bijzondere trekking op het standpunt gesteld dat die voor de deelnemers aan de Stichting Loterijverlies niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden omdat die deelnemers Stichting Loterijverlies vóór 2017 al met een machtiging hadden gemachtigd met de Staatsloterij over een schikking te onderhandelen. Wij delen die mening niet.

Er van uitgaande dat u als deelnemer deze machtiging daadwerkelijk aan de Stichting Loterijverlies heeft verleend, gaat het om een zogenaamde eenvoudige volmacht van u aan de Stichting. In een dergelijke situatie kunt u nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten. U kon dus - door die vrijheid van rechtshandelingen - meedoen aan die 'goedmakerstrekking'. Dit zou alleen anders zijn wanneer er sprake was geweest van een cessie of zogenaamde privatieve volmacht aan de Stichting Loterijverlies.

Het antwoord op de vraag luidt dus (samengevat) als volgt. Met deelname aan de Bijzondere trekking heeft u tevens aangegeven geen andere claimactie meer te starten tegen de Staatsloterij. De Stichting Loterijverlies kan om deze reden in gerechtelijke stappen met of tegen de Staatsloterij helaas niet meer voor uw belangen opkomen.


Vraag 2 (afgegeven machtiging via codes)
Door een reactie op een e-mail van Loterijverlies BV met codes erin, heb ik per ongeluk Loterijverlies BV gemachtigd om namens mij op te treden. Dat wil ik eigenlijk niet; ik voel me misleid en wil bij de Stichting Loterijverlies.nl aangesloten blijven. Wat moet ik doen?


Antwoord op vraag 2
U kunt in een e-mail naar Loterijverlies BV (info @ loterijverlies.nl) laten weten dat u uw beslissing wenst terug te draaien. Vermeld zo mogelijk uw referentienummer. Als u het gevoel hebt misleid te zijn, dan kan dat voor u een reden zijn om daar melding van te maken. Vraag ook in de e-mail om een bevestiging van de annulering van de gegeven machtiging. Bij het gevoel van misleiding kunt u verwijzen naar de artikelen 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

In het geval u geen bevestiging terug ontvangt, dan kunt u nog overwegen een aangetekende brief te zenden naar Loterijverlies B.V.   /  Le Pollet 15  /  St Peter Port Guernsey /  Channel Islands GY1 1WQ. De kosten zijn iets meer dan € 14, maar u heeft dan wel de garantie dat uw brief aankomt en heeft u - binnen de mogelijkheden - het maximale gedaan.

Als u inmiddels een e-mail heeft ontvangen dat uw zaak is aangemeld bij een rechtbank, dan kunt u ook overwegen contact te zoeken met de rechtbank contact te zoeken of met de in de e-mail genoemde gerechtsdeurwaarder. De Stichting kan u helaas niet helpen om de gedane aanmelding ongedaan te maken.

Tenslotte: het is ook mogelijk dat u als reactie een e-mail ontvangt met de volgende tekst:

Geachte heer (of mevrouw),

Bedankt voor uw bericht. Wilt u niet meer deelnemen?
U kunt cederen via onderstaande link:
https://www.loterijverlies.nl/cederen?i=(nr)&c=(code) 

Wanneer u deze link aanklikt, dan geeft u uw rechten op en draagt die dan over aan Loterijverlies B.V. (of een andere vennootschap). Met andere woorden, u ziet niet alleen af van de hulp van Loterijverlies B.V. (of die andere bedoelde vennootschap), maar die neemt ook uw plaats in. Het cederen (en volledig kosteloos overdragen) van de rechten lijkt ons in elk geval niet de meest logische keuze als u uw claim richting de Staatsloterij te gelde wilt maken.

Vraag 3 (Uitspraak Gerechtshof Den Bisch)
De uitspraak van de Hoge Raad was in 2015 en in april 2020 heeft iemand na een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch, geld teruggekregen van de Staatsloterij. Wat staat nu eigenlijk nog een uitkering of schadevergoeding in de weg? Of eenvoudiger gezegd "wanneer kunnen wij, gedupeerden, onze totale inleg in die periode terug verwachten op onze bankrekening?"

Antwoord op vraag 3
Het bestuur van de Stichting Loterijverlies.nl is (sinds 4 augustus) bekend met de uitspraak van de Hoge Raad van 15 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1109 - Hoge Raad, 15-07-2022 / 20/01940). De uitspraak wordt bestudeerd en 
er is contact met juridische claimdeskundigen welke stappen genomen kunnen worden

Een reactie volgt later, maar uiteraard zo spoedig mogelijk.

Het gerechtshof heeft in een individuele zaak beslist dat aan een deelnemer het totaalbedrag van de van het jaar 2000 tot 2008 gekochte loten, minus het in die tijd ontvangen prijzengeld, terug krijgt. Dit is, aldus de rechter, de consequenties van de in 2015 door de Hoge Raad geoordeeld misleiding door de Staatsloterij.

De Staatsloterij heeft echter cassatieberoep ingesteld tegen het oordeel van het gerechtshof. Dat betekent dat de uitspraak van het gerechtshof nog niet geldig is; het oordeel van de Hoge Raad moet worden afgewacht.  

De Stichting is zich uiteraard bewust van de voor haar deelnemers gunstige uitspraak en is in overleg met procesfinanciers om een rechtszaak te kunnen starten tegen de Staatsloterij. U kunt de vorderingen van deze stappen volgen op deze website.

Vraag 4 (Eigen gegevens opvragen / wissen)
Ik heb me ooit aangesloten bij de Stichting Loterijverlies.nl, maar ik krijg steeds e-mails (en nieuwsbrieven met oranje layout) van Loterijverlies B.V. Dat wil ik niet; ik wil dat mijn gegevens alleen bij de Stichting Loterijverlies.nl bekend zijn. Wat kan ik doen?

Antwoord op vraag 4
U kunt eenvoudig via de website MyDataDoneRight.eu een goede brief samenstellen. Deze website is in het Nederlands. U kunt uw gegevens opvragen, corrigeren en laten verwijderen.
Kies bij "Kies een organisatie" voor "Ik kan de organisatie niet vinden, ik vul zelf de details in".

Bij de gegevens van Loterijverlies B.V. vult u in 
organisatie: Loterijverlies B.V.
land: Guernsey
website: www.loterijverlies.nl
e-mail: info@loterijverlies.nl
adres: Beauvoir, Rue des Monts, Delancey Park
postcode: GY2 4HT
plaats: St Peter Port Channel Islands

Die brief kunt u dan per e-mail verzenden, maar ook downloaden en per gewone post zenden.

Naast uw eigen gegevenszoals naam en e-mailadres, is het goed om ook uw referentienummer in te vullen. Dat kunt u vinden op de website van Loterijverlies B.V. U moet hiervoor wel inloggen. Als u uw wachtwoord niet meer weet, dan kunt u via het invullen van uw e-mailadres waarop u de nieuwsbrieven ontvangt, snel (via e-mail) een nieuw wachtwoord krijgen.Na inloggen staat uw referentienummer bij de keuze in de linker kolom bij het woord "Aanmelding".

Het invullen van de gegevens is eenvoudig en de instructies zijn duidelijk. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u die bij ons stellen via het contactformulier op deze website.