2020: Ontwikkelingen

In de laatste week van mei heeft een deel van de deelnemers aan de gezamenlijke Loterijverlies claim een mail ontvangen waarin zij verzocht worden hun identiteitsgegevens te controleren en te bevestigen. Deze mail is niet afkomstig van de Stichting Loterijverlies. De gegevens van de deelnemers bevinden zich namelijk al bij de Staatsloterij en bij Loterijverlies BV.

Daarnaast maken we u attent op de (wederom) gewijzigde voorwaarden van Loterijverlies BV: per lot wordt nu 75 euro deelnamekosten gevraagd én 30% van het bedrag als vergoeding bij een geslaagde claim. Op basis van jurisprudentie melden wij u dat dergelijke (eenzijdige) wijzigingen niet rechtsgeldig zijn.

De Stichting Loterijverlies gaat er nog steeds van uit dat bij deelname is afgesproken dat u eenmalig 35 euro moet betalen (heeft moeten betalen) en dat er een no-cure-no-pay vergoeding geldt van 15% bij een geslaagde claim. De Stichting Loterijverlies herhaalt hierbij dat door de Stichting géén geld van u wordt gevraagd; ook worden de destijds afgesproken voorwaarden niet aangepast. 


Op dit moment bespreekt de Stichting de mogelijkheden van procesfinanciering. Verwacht wordt dat hierover in juni duidelijkheid komt. Genoemde besprekingen zijn weer mogelijk nu het bestuur weer bestaat uit drie personen.  Zodra de procesfinancier bekend is, zal een Raad van Toezicht worden gerealiseerd. U ontvangt hierover zo snel als mogelijk meer informatie.