2021: Weet wat "cederen" betekent!

BELANGRIJK: Let op: lees e-mails van Loterijverlies B.V. goed door! Met een cessie doe je afstand van je rechten!

BELANGRIJK
Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat men niet goed weet wat het woord "cederen" betekent.
In de ontvangen e-mails staat de volgende tekst:

Geachte heer (mevrouw),

Bedankt voor uw bericht. Wilt u niet meer deelnemen?
U kunt cederen via onderstaande link:
https://www.loterijverlies.nl/cederen?i= (nr) & (code)

Het cederen betekent dat u uw rechten op een vergoeding van de Staatsloterij overdraagt aan Loterijverlies B.V. De B.V. neemt dus uw plaats in.

U krijgt dan niets meer, maar de B.V. gaat uw schade wel bij de Staatsloterij proberen te verhalen. Door het afgeven van deze cessie kunt u zich ook niet meer door Stichting Loterijverlies.nl laten vertegenwoordigen.

Wees dus attent wat u doet als u de gegeven link in de e-mail aanklikt!