2021: Berichtgeving Loterijverlies BV en Boeder Incasso

Via meerdere bronnen bereiken ons berichten dat er voor ongeveer 10 mensen bij verschillende rechtbanken procedures zijn gestart door of via Loterijverlies B.V.. Dit is gedaan voor mensen die, al dan niet bewust, op de website van Loterijverlies B.V. de 2 codes hebben ingevuld zoals die in een brief of e-mail van Loterijverlies B.V. vermeld stonden. Deze berichtgeving, soms via een nieuwsbrief van Loterijverlies BV dan wel bij separaat bericht van het Incasso bureau Boeder, behoeft enige nuancering en er staan enkele onjuistheden in.

Het gaat om de volgende punten.
  • Wij hebben begrepen dat Boeder Incasso optreedt als procesgemachtigde en claimt dat men dit doet voor ruim 155.000 gedupeerden.

Dit is onjuist. Er worden (en zijn inmiddels) individuele juridische procedures gestart. Het zou nl. betekenen dat nagenoeg alle aangeslotenen bij de Stichting via de bedoelde codes Loterijverlies B.V. hebben gemachtigd om dit (collectieve) proces op te starten.

Bovendien zou dit ook betekenen dat Loterijverlies BV al uw persoonlijke gegevens – of u nu toestemming hiervoor hebt gegeven of niet – gebruikt in een andere zaak dan waarvoor u destijds uw toestemming hebt gegeven. U hebt destijds toestemming gegeven aan de Stichting Loterijverlies.nl; niet aan de B.V.

De Stichting vraagt zich in dit verband af of hiermee de privacy regels zijn geschonden, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting zal hiertoe een vraag stellen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, op onze website zal u daarvan op de hoogte worden gehouden.

  • Voorts wordt in de nieuwsbrief van Loterijverlies BV weergegeven dat de claim al bij één rechtbank ontvankelijk is verklaard. 

Dat lijkt het bestuur van de Stichting zeer onwaarschijnlijk, omdat in een dergelijke individuele (civiele) claim de ontvankelijkheid in beginsel niet aan de orde is. Mogelijk bedoelt Loterijverlies BV dat de proceskosten zijn voldaan. Maar dat zegt natuurlijk niets over de inhoud van de zaak en al helemaal niets over een mogelijk succes. Iets "ontvankelijk verklaren door een rechtbank" lijkt mooi (voor mensen zonder juridische kennis), maar is hier feitelijk gebakken lucht.

  • Ook wordt er bericht dat het Gerechtshof in Den Bosch de Staatloterij heeft veroordeeld tot betaling over te gaan aan de gedupeerden (meervoudsvorm).

Dit is onjuist. Er is hier sprake van één persoon die een individuele rechtszaak heeft gewonnen. De Staatsloterij is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de Hoge Raad (uitspraak wordt verwacht eind 2021 of begin 2022). De bedoelde uitspraak van het Gerechtshof is zeker gunstig, maar het is niet zeker dat andere  gedupeerden daarop zonder proces kunnen meeliften.

  • Verder zou Boeder Incasso aangeven dat zij als gemachtigde van de eisers rechtszekerheid biedt en verantwoordelijk is voor uitbetaling op de bankrekening van eisers. Van het bedrag (bij een succesvolle uitspraak) gaat 15% (en soms 20%) naar Loterijverlies.nl BV.

In dit verband merken wij op het volgende op. Jurisprudentie van het gerechtshof Amsterdam (oktober 2019) leert dat de door Loterijverlies B.V. tussentijds gewijzigde algemene voorwaarden (zoals verhoging van het tarief van 15% naar 20%) niet rechtsgeldig is. Van belang is het percentage waarvoor u voor de eerste keer hebt ingetekend bij de Stichting Loterijverlies.nl. U kunt derhalve zelf nagaan welk percentage bij u van toepassing is.

  • Tenslotte wordt gesteld dat, om tegen de Staatsloterij te (kunnen) procederen langere tijd geleden de krachten gebundeld in Loterijverlies.nl BV.

Deze stelling is onjuist. Het is alleen mogelijk om via een stichting een massaclaim in te dienen. De krachten zijn destijds gebundeld in de Stichting Loterijverlies.nl. Een B.V. kan geen  juridisch proces voeren voor een massaclaim; vandaar dat er dus individuele trajecten worden (zijn) opgestart met ook verzoeken voor extra donaties.  Die lijken vrijwillig, maar voor zover wij kunnen beoordelen, zijn er geen individuele trajecten opgestart zonder een aanvullende betaling.