2021: contactgegevens ingevuld?

Als u uw naam- en adresgegevens op onze contactpagina achterlaat, dan ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging daarvan. Leest u alstublieft dit bericht hieronder ook; het bevat waardevolle informatie.

Uw deelname

Het bestuur van de Stichting Loterijverlies is van mening dat iedere ooit aangemelde persoon nog steeds aangesloten is bij de Stichting en zich ook door de Stichting vertegenwoordigd mag voelen. Die mening wordt ook gedeeld door de rechters omdat in juridische uitspraken Loterijverlies B.V. niet ontvankelijk werd verklaard om de deelnemers in een collectiviteit te (kunnen) vertegenwoordigen.

Vandaar dat er door de B.V. in e-mails is gevraagd (en ook mogelijk in een brief per reguliere post), een individuele machtiging af te geven waarbij de B.V. u (na uw akkoord) wel mag vertegenwoordigen. In dit verband wijzen wij u nog wel op het nieuwsbericht op onze website (2021: Berichtgeving Loterijverlies BV en Boeder Incasso).

Geen relatie B.V. en Stichting

Tussen Loterijverlies B.V. en de Stichting Loterijverlies.nl is er geen relatie. Die relatie bestond bij de oprichting van de Stichting wel; de eigenaar van de B.V. is ook de oprichter van de Stichting en was daar (enig) bestuurder tot 2016. De Stichting heeft geen administratie; die berust bij de B.V. Vandaar dat wij mensen vragen hun inschrijving te bevestigen waardoor een soort schaduwadministratie ontstaat van aangesloten leden.  De Stichting vraagt géén geld aan u.

Wij hebben wel een lijst waarop alleen de volgende gegevens staan: voorletters (en soms een voornaam), achternaam en woonplaats (destijdsbij aanmelding), maar geen huisadres en/of e-mailadres. Afhankelijk van uw relatief veel of weinig voorkomende achternaam en ook met toevoeging van uw (huidige) woonplaats, kunnen wij met enige zekerheid zeggen of u wel of niet op bedoelde lijst voorkomt. Wanneer u ons uw gegevens zendt (via deze website), dan nemen wij die gegevens op in onze administratie.

Wij hebben dus vóór de bevestigende e-mail waarschijnlijk niet met u gecommuniceerd. Dat kon niet omdat wij geen huisadres en/of e-mailadres van u hadden.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven (met oranje opmaak) die u ontving, zijn afkomstig van Loterijverlies B.V.; niet van de Stichting Loterijverlies.nl. Wij versturen geen nieuwsbrieven. Alle informatie die wij met de aangesloten leden willen delen, treft u aan op deze website.

Overige informatie

Het doel van de Stichting is om zonder nodeloze juridische procedures tot een oplossing te komen. Het bestuur is bezig om een vervolgstap te kunnen gaan zetten, maar deze vraagt een zorgvuldige (ook juridische) voorbereiding. Uiteraard volgt het bestuur alle zaken en ontwikkelingen nauwgezet. Zodra er meer duidelijk is, kunt u dat lezen op de statuspagina op onze website en ook welke acties er worden ondernomen.

Overigens is het zo dat als het stadium wordt bereikt waarin een te betalen vergoeding door de Staatsloterij aan de orde is, dan dient u te beschikken over de bewijzen van uw deelname aan de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008.

U kunt overigens uw spelgeschiedenis ook schriftelijk opvragen bij de Staatsloterij als u heeft meegedaan via automatische afschrijving. Het advies is alle bewijzen die u heeft te bewaren, en die u niet heeft, (zo mogelijk) op te vragen.

Ook nog belangrijk

Ook is het van belang dat u

  • niet heeft meegedaan aan de ‘goedmakersloterij’ in mei 2017. Is dat wel zo, dan kunt u geen recht meer doen gelden op een claim via Stichting Loterijverlies.nl. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze website (zie: statuspagina met vraag en antwoorden);
  • niet via de codes in de brieven en e-mails van Loterijverlies B.V. een individuele machtiging heeft afgegeven om namens u een individueel juridisch proces te starten. 

Mocht u dat wel hebben gedaan, dan kunt u niet meer via de Stichting Loterijverlies uw claim richting de Staatsloterij in stand houden. Als u dat wel heeft gedaan en dit ongedaan wilt maken, dan verwijzen wij u naar de statuspagina op deze website (bij Vraag en antwoord het antwoord op vraag 2).