2017: Conservatoir beslag op vermogen Staatsloterij in verband met claim Loterijverlies

In maart 2017 was de Staatsloterij bezig samen te gaan met andere loterij- en kansspelbedrijven en daarbij zou (zo was de redenatie) er worden geprobeerd om de kans te verkleinen dat de claim uiteindelijk zou (kunnen) worden uitbetaald. Loterijverlies B.V. heeft deze rechtszaak (kort geding) ingediend. De Stichting is hier niet bij betrokken geweest. Het kort geding wordt door Loterijverlies B.V. verloren.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2296

Staatsloterij versus Loterijverlies BV. De voorzieningenrechter:

    • heft met onmiddellijke ingang op alle op 8 en 9 maart 2017 onder de in het verzoekschrift genoemde conservatoire beslagen;
    • verbiedt Loterijverlies BV opnieuw ter zake van de in dit kort geding behandelde vorderingen beslag te doen leggen;
    • veroordeelt Loterijverlies in de kosten van dit geding.

Ook het 2e kort geding levert geen resultaat op voor Loterijverlies BV.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2718

De vordering waarvoor Loterijverlies BV beslag heeft proberen te leggen wordt als ondeugdelijk aangemerkt. Afweging van de belangen van de Staatsloterij bij opheffing van het beslag en de belangen van Loterijverlies BV bij continuering van het beslag valt in het voordeel van de Staatsloterij uit.